اعضای هیات علمی

صدیقه عظیمی

صدیقه عظیمی

صدیقه عظیمی    (EN Page)

دانشیار
پست الکترونیکی: 
فایل رزومه :   دانلود

نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
ارزو اسدی شناسایی نماتدهای انگل گیاهی مرتبط با انار و گردو در شهرستان باغملک کارشناسی ارشد 1402/07/22
مژده رجب زاده شناسایی نماتدهای انگل‌ گیاهی ذرت در شمال استان خوزستان کارشناسی ارشد
شیدا زارعی شناسایی نماتد‌های انگل گیاهی خرما و انگور در شهرستان شوشتر کارشناسی ارشد 1402/06/26
سکینه شهبازی سلمانوند شناسایی نماتدهای انگل ‌گیاهی مرتبط با زیتون در استان خوزستان کارشناسی ارشد
مریم عربی زاده شناسایی نماتدهای انگل گیاهی در فضای سبز دانشگاه شهید چمران اهواز کارشناسی ارشد
نسرین نورس مفرد شناسایی نماتدهای فوق بالاخانواده Tylenchomorpha در گیاهان مرتعی رشته کوه باقران در استان خراسان جنوبی دکتری
نیلوفر پور احتشام بررسی نماتدهای انگل گیاهی بامیه در برخی از مناطق استان خوزستان کارشناسی ارشد 1398/11/20
عباس عبدالخانی شناسایی نماتدهای انگل گیاهی منطقه حفاظت شده کرخه در استان خوزستان کارشناسی ارشد 1400/09/03
سیدحاتم فواضلی شناسایی نماتدهای انگل گیاهی درختان بلوط در شهرستان اندیکا، استان خوزستان کارشناسی ارشد 1400/09/06
احمد مالک جمعه شناسایی نماتدهای انگل گیاهی در استان میسان، جنوب شرقی عراق دکتری 1401/12/21
ابراهیم موحدی فر بررسی نماتدهای انگل گیاهی نیشکر، کلزا و گندم در جنوب غربی اهواز کارشناسی ارشد 1399/12/23
پست الکترونیکی: