معاون آموزشی فعلی

نام‌ و نام‌ خانوادگی: حسن ذکی دیزجی

مدرک تحصیلی: دکترای مهندسی پس از برداشت

مرتبه علمی: دانشیار

پست الکترونیکی:  hzakid@scu.ac.ir

تلفن داخلی : 06133226459

پیوند به صفحه شخصی در سامانه مدیریت اطلاعات پژوهشی(آر. ام. اس)