رییس دانشکده

نام‌ و نام‌خانوادگی : اسماعیل خالقی 

مدرک تحصیلی : دکترای فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه

مرتبه علمی : دانشیار 

سال تولد : 

محل تولد : فسا

پست الکترونیکی :  khaleghi@scu.ac.ir

تلفن داخلی : 3089

پیوند به صفحه شخصی در سامانه مدیریت اطلاعات پژوهشی RMS