مجلات دانشکده کشاورزی


 

پیوند به مجله تولیدات گیاهی

 


       

 

مجله تولیدات گیاهی دانشگاه شهید چمران اهواز، با رویکرد انتشار پژوهش های نوین وتکمیلی در علم زراعت، اصلاح نباتات و باغبانی منتشر می شود. صاحب امتیاز: دانشگاه شهید چمران اهواز مدیر مسؤول: دکتر نوراله معلمی سردبیر: دکتر امیر آینه بند

مدیر اجرایی: دکتر شهره زیودار

 

 

پیوند به مجله گیاه پزشکی

 

   
 
  مجله گیاه پزشکی به عنوان یکی از مجله های معتبر علمی- پژوهشی کشور، در راستای نقش خود در تولید علم و گسترش مرزهای دانش و در جهت نشر سریع دستاوردهای پژوهشی مربوط به مدیریت آفات و بیماری های گیاهی، توسط معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه شهید چمران اهواز در چهار شماره در سال منتشر می­ شود.

مؤسس: دانشگاه شهید چمران اهواز  سردبیر: دکتر آرش راسخ   مدیر اجرایی: دکتر سید علی همتی   مدیر مسؤول: دکتر پرویز شیشه بُر  

پیوند به مجله مهندسی زراعی

 

 
 
  مجله مهندسی زراعی (مجله علمی کشاورزی) با هدف تبادل علم و هم اندیشی بین محققان , متخصصان علوم خاک و ماشین­ های کشاورزی به صورت سالیانه چهار شماره توسط معاونت پژوهشی دانشگاه شهید چمران اهواز منتشر می­ گردد.

صاحب امتیاز: دانشگاه شهید چمران اهواز مدیر مسؤول: دکتر عطاءُ الله خادم الرسول سردبیر: دکتر مصطفی چُرُم  مدیر اجرایی: دکتر مجتبی نوروزی