معاونت آموزشی

معاون آموزشی دانشکده فنی و مهندسی

 

 

دکتر کریم انصاری اصل

دکترای پردازش سیگنال-مهندسی پزشکی، دانشگاه رن1 فرانسه

مرتبه علمی: استادیار

 

پست الکترونیکی:


karim.ansari@scu.ac.ir

 

 

 

 

تلفن:

061-33330012 داخلی

 

وظایف معاونت آموزشی

 

 - ثبت نام اولیه دانشجویان جدیدالورود
 - ثبت دروس نیمسال تحصیلی که از طرف گروه مربوطه ارسال می گردد
 - ثبت انتخاب واحد کلیه دانشجویان طبق تقویم آموزشی
 - حذف و اضافه کلیه دانشجویان طبق تقویم آموزشی کارکنان شاغل
 - حذف تکدرس کلیه دانشجویان طبق تقویم آموزشی تا مهلت قانونی
 - در یافت لیست حضور و غیاب و تحویل به گروه ها
 - ارسال فرم ماده 3 آئین نامه آموزشی برای دانشجویانی که در نیمسال جاری ثبت نام ننموده اند
 - در اختیار نهادن فرم های نقل و انتقال به دانشجویان که شامل فرم های میهمانی موقت و انتقال دائم و تغییر رشته می باشد
 - چک کردن کلاس های درس در موعد مقرر
 - برگزاری امتحانات نیمسال که شامل گرفتن لیست حضور و غیاب سرجلسه امتحان و تحویل لیست نمره به استاد مربوطه می باشد
 - گرفتن لیست نمرات و ثبت آن در سیستم و ارسال به آموزش کل
 - ارسال نمرات هر نیمسال به آموزش کل
 - ارسال مدارک فارغ التحصیلی در هر نیمسال
 - گرفتن آمار دانشجویان فعال در هر نیمسال
 - ارسال نفرات اول تا سوم به دفتر استعدادهای درخشان در یک سال تحصیلی
 - ارسال نفرات اول تا سوم فارغ التحصیل به دفتر استعدادهای درخشان
 - ارسال نفرات اول تا سوم شبانه به دفتر آموزش های آزاد جهت دریافت تخفیف
 - ارسال نفر اول فارغ التحصیل هر رشته به تفکیک جهت ارائه به سازمان سنجش
 - صدور گواهی اشتغال به تحصیل دانشجویان  
 -
اعلام دروس ارائه شده هر نیمسال در برد های آموزشی
 - اعلام برنامه امتحانات پایان هر نیمسال در برد های آموزشی  
 -
صدور برگ حذف ترم ، مرخصی تحصیلی و حذف پزشکی در موعد مقرر
 - محاسبه بدهی دانشجویان نوبت دوم (شبانه)

 

کارمندان

خانم براتی

کارشناس رشته کامپیوتر

آقای رضا جلیلیان

کارشناس رشته عمران

خانم زلیخا نادری

کارشناس رشته مکانیک

خانم نصرت جاویدانه

کارشناس رشته برق

خانم فریبا نریموسایی

کارشناس رشته متالورژی

خانم سرورکیانفرد

کارشناس رشته معماری

آقای داود آذر مهر

مسئول بایگانی

خانم افسانه قنواتی

کارشناس آموزش

خانم موسوی

دبیرخانه آموزش

 ارتباط تلفنی با سالن آموزش

061-33330010-20 داخلی 5613 - 5614

 

فرم های آموزشی

اسناد
عنوان توضیح دانلود
کاربرگ گزارش غیبت دانشجویان دانلود (126.4k)