سؤالات متداول

 

 آیا مخزن کتابخانه به روی مراجعان باز است؟

شیوه اداره مخزن کتابخانه دانشکده کشاورزی نیم باز است، بدین نحو که دانشجویان ارشد و دکتری و اعضای محترم هیأت علمی می توانند آزادانه به بازدید از کتاب های داخل کتابخانه بپردازند. دانشجویان دوره کارشناسی به ویژه ترم بالایی ها نیز با صلاح دید کتابدار می توانند به داخل مخزن بروند.

آیا کتابخانه در روزهای تابستان باز است؟

کتابخانه تا هر زمان که دانشگاه باز باشد آماده سرویس دهی است.

جه منابعی را نمی توان از کتابخانه به امانت بُرد؟

منابع مرجع شامل فرهنگ لغت ها، دایرة المعارف ها، دانشنامه ها، اطلس ها و ... ؛ اسناد؛ پایان نامه ها؛ و مجلات را نمی توان به رسم امانت از کتابخانه به خارج از محیط کتابخانه بُرد. 

 چطور می توان کار کردن با نرم افزار کتابخانه را فرا گرفت؟

به صورت تک نفره می توان از راهنمایی های کتابداران بهره برد. اگر درخواست گروهی باشد باید به صورت کتبی توسط افراد نوشته شده و به مسئول کتابخانه داده شود تا تور آموزشی برای آن ها برگزار گردد.

چگونه می توانیم به عضویت کتابخانه دراییم؟

دانشجویانی که از طریق کنکور سازمان سنجش در دانشگاه  پذیرفته شده اند، اطلاعات آن ها بر اساس فرم های نام نویسی از سامانه آموزش گرفته شده، و به برنامه کتابخانه افزوده می شود. آن دسته از دانشجویانی که ورودی مهر ماه نیستند و یا به هر دلیل نام آن ها در سیاهه اعضای کتابخانه قرار نگرفته باشد و نیز  کارمندان و اعضای محترم هیأت علمی، باید از طریق مراجعه به آدرس اینترنتی کتابخانه (http://elib.scu.ac.ir/faces/home.jspx ) و یا مراجعه حضوری، اقدام به عضویت کتابخانه کنند.