اعضای هیات علمی

نمایش 12 نتیجه
از 1
 
مصطفی چرم

مصطفی چرم 

استاد
پست الکترونیکی: 
سعید حجتی

سعید حجتی 

استاد
پست الکترونیکی: 
عطااله خادم الرسول

عطااله خادم الرسول 

دانشیار
پست الکترونیکی: 
رویا زلقی

رویا زلقی 

استادیار
پست الکترونیکی: 
هادی عامری خواه

هادی عامری خواه 

مربی
پست الکترونیکی: 
نعیمه عنایتی‌ضمیر

نعیمه عنایتی‌ضمیر 

دانشیار
پست الکترونیکی: 
حیدر غفاری گوشه

حیدر غفاری گوشه 

استادیار
پست الکترونیکی: 
احمد فرخیان فیروزی

احمد فرخیان فیروزی 

دانشیار
پست الکترونیکی: 
احمد لندی

احمد لندی 

استاد
پست الکترونیکی: 
ندا مرادی قزلداغ

ندا مرادی قزلداغ 

استادیار
پست الکترونیکی: 
عبدالامیر معزی

عبدالامیر معزی 

استاد
پست الکترونیکی: 
مجتبی نوروزی مصیر

مجتبی نوروزی مصیر 

استادیار
پست الکترونیکی: 
نمایش 12 نتیجه
از 1