اعضای هیات علمی

مهدی مهرابی کوشکی

مهدی مهرابی کوشکی

مهدی مهرابی کوشکی    (EN Page)

دانشیار
پست الکترونیکی: 
فایل رزومه :   دانلود

مقالاتمقالات (از کنفرانس)
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
پیام عیسوند شناسایی قارچ‏های همراه علائم بیماری در درختان جنگلی بخش‌هایی از زاگرس در استان‌های چهارمحال و بختیاری و خوزستان دکتری
سیده اکرم احمدپور مطالعه تاکسونومیکی قارچ‌های فوما و شبه‌فوما در ایران با تأکید بر جدایه‌های استان خوزستان دکتری 1400/11/30
سعید ارتند شناسایی قارچ‏ های همراه علایم بیماری در چند گیاه جنگلی در منطقه سالند دزفول کارشناسی ارشد 1400/11/27
حمیده اغیل جدا سازی و شناسائی قارچ‏ های قابل کشت از مراحل زیستی حشرات با تاکید بر بیمارگرها کارشناسی ارشد 1398/06/30
سحر جان بزرگی کنترل بیولوژیکی شانکر ریزوکتونیائی لوبیا چشم بلبلی با استفاده از آندوفیت‏های قارچی کارشناسی ارشد 1396/12/08
یعقوب حسینی بررسی نماتدهای انگل گیاهی برخی از درختان زینتی در فضای سبز شهر اهواز کارشناسی ارشد
صدیقه خدادادی پورارپنایی بررسی نقش سیدروفورهای تولید شده توسط سوش‏ های تریکودرما در کنترل بیولوژیکی پوسیدگی زغالی لوبیا چشم‏ بلبلی کارشناسی ارشد
فرزانه دهداری جداسازی و شناسائی قارچ ‏های متحمل به مواد نفتی از اراضی تحت‏ تاثیر حوزه نفتی مارون اهواز کارشناسی ارشد
اتنا صافی بررسی فلور قارچی بیماری زا و غیربیماری زای قابل کشت برخی گیاهان زینتی چوبی در فضای سبز اهواز کارشناسی ارشد 1398/11/30
ریحانه لرکی فلور قارچی بیماریزای قابل کشت هفت گیاه زینتی علفی در فضای سبز اهواز کارشناسی ارشد 1397/12/07
پست الکترونیکی: