28004

28004 

 

نام‌ و نام‌خانوادگی : افراسیاب راهنما

 

مدرک تحصیلی : دکترای تخصصی فیزیولوژی گیاهان زراعی از دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران

 

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی : a.rahnama@scu.ac.ir

 

تلفن داخلی: 3049

 

 

 

مشاهده رزومه علمی و برنامه هفتگی


صفحه اطلاعات شخصی فارسی
 

English page

مشاهده اطلاعات علمی و پژوهشیRMS) )