27410

27410


 

نام :نبی
نام خانوادگی :
زینی وند
محل تولد : آبدانان

وضعیت شغلی : رسمی

مدرک تحصیلی : فوق لیسانس علوم کتابداری و اطلاع رسانی
پست الکترونیک :zeynivand.nabi@gmail.com
شماره همراه: 09163209952
شماره تماس داخلی :
3007
سوابق کاری : از خرداد سال 1381 تا پایان شهریور 1382 در کتابخانه مرکزی شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب اهواز سرگرم کار بوده و از مهرماه سال 1382 تاکنون در کتابخانه دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز مشغول به کار هستند.