26404

26404


 

1-     تاریخچه گروه : شامل

الف- سال اول تاسیس گروه                                     1351

 

ب- تعداد دانشجویان اولین سال تاسیس          حدودا 15 نفر

 

ج – مدیران گروه از اول تاسیس تا کنون

- عباس پاشایی

- بیژن نقشینه پور

- علیرضا افتخار

- عبدالرحمن برزگر

- مصطفی چرم

- عبدالامیر معزی

- قدمعلی یزدانی کچوئی (در حال حاضر)

 

د- رشته های سال اول تاسیس

کلا تحت عنوان رشته مهندسی کشاورزی – خاکشناسی بوده است و در سال های اخیر گرایش بندی شده است.

و- تعداد دانشجویان کنونی

220 نفر دانشجویان دوره های کارشناسی و کارشناسی ارشد