26372

26372


1- مسؤولیت های اجرایی:
مدیر خدمات دانشجویی دانشگاه  1390

2. سوابق تحصیلی

2.1. مقاطع تحصیلی

کارشناسی : مهندسی ماشینهای کشاورزی – دانشگاه ارومیه - 1380

کارشناسی ارشد : مهندسی مکانیک ماشینهای کشاورزی - دانشگاه تربیت مدرس- 1382

دکتری : مهندسی مکانیک ماشینهای کشاورزی - دانشگاه تربیت مدرس- 1387

2.2. پایان‌نامه‌ها

کارشناسی ارشد: طراحی نیوماتیکی بذرکار دو منظوره برای کاشت ریزدانه‌ها و ساخت و آزمایش بذرانداز آن

دکتری:  طراحی و بکارگیری سامانه غیر مخرب فراصوتی برای کیفیت سنجی برخی میوه‌ها (با تاکید بر میوه‌ی انار)

3. عضویت در مجامع علمی:

انجمن مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ایران

انجمن مهندسان مکانیک ایران

انجمن احتراق ایران

انجمن مخترعین کشور

سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی ایران

 4.  سوابق آموزشی:

طراحی ماشینهای کشاورزی، مبانی خاکورزی و کاشت و علم مواد، دانشگاه شیهد چمران اهواز 
اندازه گیری و سیستمهای کنترل و برنامه سازی کامپیوتر دانشگاه رازی کرمانشاه 

سیستمهای هیدرولیک و مکانیزم ماشینهای کشاورزی آموزشکده کشاورزی گرمسار

طراحی اجزاء و طراحی ماشین دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر

ترمودینامیک، دینامیک سیالات و ماشینهای کشاورزی 1و2و3 دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزادشهر

انتقال حراردت و موتور دیزل آموزشکده فنی و حرفه ای سما واحد آزادشهر

5. سوابق پژوهشی :

5.1. طرحهای تحقیقاتی

1-ساخت و ارزیابی دستگاه فراصوتی برای تعیین کیفیت محصولات کشاورزی(UQF75)
2- 
طراحی و امکان سنجی ساخت مکانیزم ربات بالا رونده از نخیلات
 
5.2. مقالات ارائه شده در مجامع علمی داخلی:

 1)     مدیریت شخم جهت کنترل علفهای هرز در زراعت پایدار(1381). حسن ذکی دیزجی، سید کاظم شهیدی و چنگیز زارع. مجموع مقالات همایش راهکارهای کشاورزی پایدار در ایران.

    2) نتیجه تجزیه و تحلیل بالانس استاتیکی و دینامیکی انواع میل‌لنگهای متداول در صنعت خودروسازی(1382). حسن ذکی دیزجی و اسعد مدرس مطلق. مجموعه مقالات اولین کنفرانس دانشجویی مهندسی ماشینهای کشاورزی ایران.

 3)  تاثیر پارامترهای ماشین‌های کشاورزی بر فشردگی خاک(1382). حسن ذکی دیزجی، سعید مینایی و امیر حسین افکاری سیاح. مجموعه مقالات اولین کنفرانس دانشویی مهندسی ماشینهای کشاورزی ایران.

 4)     بررسی خواص آیرودینامیکی برخی بذور مطرح در کشاورزی(1382). حسن ذکی دیزجی، علاء الدین رحمانی دیدار و چنگیز زارع. مجموعه مقالات اولین کنفرانس دانشجویی مهندسی ماشینهای کشاورزی ایران.

 5)  تعیین خواص فیزیکی و مکانیکی دانه نخود در ارتباط با ضایعات کمی(1382). حسن ذکی دیزجی، سعید مینایی و امیر حسین افکاری سیاح. مجموعه مقالات نخستین همایش ملی بررسی ضایعات محصولات کشاورزی 

 6)  تعیین ضریب الاستیسیته ظاهری و تدوین مدل رفتار الاستیک دانه نخود 
(1382).حسن ذکی دیزجی، سعید مینایی و امیر حسین افکاری سیاح. مجموعه مقالات نخستین همایش ملی بررسی ضایعات محصولات کشاورزی.

  7)  تعیین خواص بیوفیزیکی دانه نخود در ارتباط با فرآوری و انتقال آن(1382). حسن ذکی دیزجی، سعید مینایی. ارائه شده در چهاردهمین همایش صنایع غذایی.

 8)  تعیین پارامترهای مؤثر در طراحی بذرانداز دمشی برای پرتاب بذر(1383). حسن ذکی دیزجی و سعید مینایی.  مجموعه مقالات دومین همایش علمی و پژوهشی دانشجویان علوم کشاورزی سراسر کشور. 

 9)  تکمیل کارنده‌های خلایی موجود به منظور کاهش ضایعات در کاشت ریزدانه‌ها (1383).حسن ذکی دیزجی، محمد رضا یوسف‌زادة طاهری و سعید مینایی. مجموعه مقالات کنفرانس روشهای پیشگیری از اتلاف منابع ملی.

  10)روش جدید بذرتک‌کنی در کارنده‌های نیوماتیک برای بذور ریز(1383). حسن ذکی دیزجی و سعید مینایی.  مجموعه مقالات دومین همایش علمی و پژوهشی دانشجویان علوم کشاورزی سراسر کشور.

11)طراحی، ساخت و آزمایش بذرانداز دمشی(1383). حسن ذکی دیزجی، سعید مینایی و محمدرضا یوسف‌زادة طاهری. مجموعه مقالات سومین کنگرة ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی ومکانیزاسیون.

  12)پیش‏بینی ضریب الاستیسیتة ظاهری نخود به کمک الگوریتم پس انتشار خطا      (1383). حسن ذکی دیزجی، رضا امیری چایجان و سعید مینایی. مجموعه مقالات پانزدهمین همایش صنایع غذایی.

13)بررسی خواص کیفی برگه کیوی متاثر از میزان رطوبت، درجه رسیدگی و رقم محصول (1384). حسین میرزایی، تیمور توکلی هشتجین، سعید مینایی و حسن ذکی دیزجی، چهارمین کنفرانس علمی و پژوهشی کشاورزی سراسر کشور. دانشگاه فردوسی مشهد.  
14)
تاثیر رطوبت و سرعت بارگذاری بر نیرو و انرژی شکست دانه سویا(1385). حسن ذکی دیزجی، رضا امیری چایچیان , محمدرضا خوش تقاضا، تیمور توکلی هشتجین ، طاهر شاهی و رسول معمار دستجردی.  اولین گنگره منطقه ای و شانزدهمین همایش صنایع غذایی ایران. گرگان.

 15)مقایسه سه روش شبکه‏های عصبی مصنوعی، مدل‌های آماری و مدل رفتار کشسان برای پیش‏بینی ضریب کشسانی ظاهری دانه‏ نخود (1385). حسن ذکی دیزجی، رضا امیری چایجان و سعید مینایی. مجموعه مقالات چهارمین کنگرة ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی ومکانیزاسیون. تبریز.

 16)توسعه و آزمون یونجه‌ خرد‌کن موتوری برای واحد‌های دامی کوچک (1385). طاهر شاهی، تیمور توکلی هشجین، سعید مینایی و حسن ذکی دیزجی. . مجموعه مقالات چهارمین کنگرة ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی ومکانیزاسیون. تبریز

 17)مطالعه پارامترهای مؤثر بر مقاومت مکانیکی خاک با استفاده از حسگر افقی در انباره خاک (1385). علی محمدنیکبخت، سعید مینایی و برات قبادیان حسن ذکی دیزجی. مجموعه مقالات چهارمین کنگرة ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی ومکانیزاسیون. تبریز.

  18)حسن ذکی دیزجی، علی محمدنیکبخت، سعید مینایی و تیمور توکلی هشتجین. (1386). بررسی روشهای غیر مخرب در اندازه‌‌گیری کیفیت محصولات کشاورزی با تاکید بر روش فراصوت. 17 امین همایش صنایع غذایی ایران. ارومیه.

 19)حسن ذکی دیزجی، علی محمدنیکبخت، سعید مینایی و تیمور توکلی هشتجین. (1386). بررسی روشهای غیر مخرب در اندازه‌‌گیری کیفیت محصولات کشاورزی با تاکید بر روش فراصوت. 17 امین همایش صنایع غذایی ایران. ارومیه.

  20)حسن ذکی دیزجی، سعید مینایی، تیمور توکلی هشتجین، منیژه مختاری دیزجی و علیرضا منتظر. (1387). کیفیت سنج فراصوتی برای محصولات کشاورزی. پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون. مشهد. ایران

 21)حسن ذکی دیزجی، سعید مینایی، تیمور توکلی هشتجین و منیژه مختاری دیزجی. (1387). بررسی تعیین شاخص‏های فراصوتی میوه‌ی انار برای کیفیت سنجی. 18 امین همایش صنایع غذایی ایران. مشهد. ایران

 22) حسن ذکی دیزجی و سعید مینایی(1388). بررسی امکان تبیین آسیب میوه‌ها با تکنیک فراصوت عبوری. چهارمین همایش ملی بررسی ضایعات محصولات کشاورزی. دانشگاه تربیت مدرس. تهران.
23)       حسن ذکی دیزجی و علیرضا منتظر(1389). بهینه‌سازی کیفیت سنج فراصوتی محصولات کشاورزی و روشهای واسنجی آن. ششمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون. پردیس کشاورزی دانشگاه تهران. کرج.
24)
     محمد اسماعیل خراسانی فرداوانی، رضا علیمردانی، محمود امید، حسن ذکی دیزجی (1389). مدیریت خاص مکانی مزارع نیشکر با سامانه های سنجش عملکرد. اولین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی. اهواز. خوزستان.
25) شادی پور سعیدی، حسن ذکی دیزجی و هوشنگ بهرامی(1389). بکارگیری امواج فراصوت به عنوان پیش تیمار در خشک کردن برخی میوه‌ها. اولین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی. اهواز. خوزستان.

 

 5.3. عناوین مقالات پذیرش و چاپ شده در کنگره های بین المللی:

1) Yousefzadeh Taheri, H. Zaki dizaji and S. Minaei (2004). Investigation and determination of some biomechanical properties of chickpea kernel. The Joint Agriculture and Natural Resources Symposium, Tabriz – Ganja.
2)
Zaki Dizaji, H and Minaei, S. (2005). Development and testing of an air-jet seed knockout device for Pneumatic precision planters. 13th Annual (International) Mechanical Engineering Conference –Isfahan University of Technology, Isfahan, Iran.
 3) Zaki Dizaji, H., Minaei, S., Mokhtary, M. and Tavakkoli Hashtjin T. (2009). Development of an ultrasonic device for investigation of agricultural product quality. 6th International Postharvest Symposium. Antalya. Turkey.
4) Hassan ZakiDizaji, Fabio Mencarelli, Saeid Minaee and Andrea Bellincontro. (2009). Monitoring Storage stability of Pistachio nuts under various storage conditions with NIR AOTF. 10th Controlled and Modified Atmosphere Research Conference. Antalya. Turkey.
5)
Shadi Poursaeidi, Hassan ZakiDizaji, Houshang Bahrani (2012). Effect of ultrasonic waves as a pre-treatment on total time in drying of tomato. The first Middle East Drying Conference. Iran

  5.4.انتشارات (مقالات چاپ شده در مجلات علمی – پژوهشی )

1)      حسن ذکی دیزجی و سعید مینایی (1386). تعیین خواص فیزیکی و مکانیکی دانه نخود در ارتباط با ضایعات کمی. مجله علمی و پژوهشی علوم و صنایع غذایی ایران. دوره‌ی 4، شماره‌ی 3. صفحه‌ی 66-57. 
 2)     حسن ذکی دیزجی، سعید مینایی و محمدرضا یوسف‌زادة طاهری(1387). تکمیل کارنده‌های نیوماتیک خلایی کشور برای ریزدانه‌کاری با توسعة و آزمایش بذرانداز دمشی. پذیرش شده مجله دانش کشاورزی دانشگاه تبریز.دوره 18، شماره 2. 
  3)     امیر قائمی، حوریه سلیمان جاهی، محمد فرشباف، نوید یزدانی و حسن ذکی دیزجی(1385). ارزیابی اثر فعالیت ضد ویروسی عصاره پیکر رویشی سرخارگل(Echinacea purpurea ) در کنترل ویروس هرپس سیمپلکس تیپ یک انسانی. مجله پژوهشی حکیم. دوره 9، شماره 4.  
4)     حسین میرزایی، تیمور توکلی، سعید مینایی و حسن ذکی دیزجی (1385). اثر رطوبت، درجه رسیدگی و رقم بر خواص کیفی برگه کیوی. مجله علمی و پژوهشی علوم و صنایع غذایی ایران. دوره‌ی 3، شماره‌ی 4  
5) 
علی محمد نیکبخت و حسن ذکی دیزجی (1384). کشاورزی دقیق ،چالش ها و دورنمای آن در ایران. فصلنامه نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی.سال سوم، شماره دهم.
6)  حسن ذکی دیزجی، سعید مینایی، تیمور توکلی هشتجین و منیژه مختاری دیزجی. (1388). طراحی و ساخت سامانه‏ی سنجش فراصوتی و بررسی عوامل موثر در اندازه‏گیری شاخص‏های فراصوتی محصولات کشاورزی. مجله تحقیقات مهندسی کشاورزی. دوره‌ی 10، شماره‌ی 1. صفحه‌ی 27-48.
7)  حسن ذکی دیزجی، سعید مینایی، تیمور توکلی هشتجین و منیژه مختاری دیزجی.(1388). بررسی سنجش کیفیت میوه‌ی انار با روش فراصوت. مجله علوم کشاورزی. در دست داوری.  

         5.5.  مقالات منتشر شده در مجلات بین المللی:

 

1. Zaki Dizaji, H and Minaei, S. (2010). Development and test of an air-jet seed knockout device. AMA 41(1):45-50 
2. H. Maghsoudi, M.H. Khoshtaghaza, S. Minaei and H. Zaki Dizaji (2012). Fracture Resistance of Unsplit Pistachio Nuts for Splitting Under Compressive Loading. Accepted in Journal of agricultural Science and Technology (JAST). Vol. 14: 299-310

20

 6،5. علاقمندی‌های پژوهشی

  • طراحی ماشین‌های کشاورزی شامل: ادوات خاکورزی، ماشین‌های کاشت، داشت و برداشت

 اصلاح و بهینه سازی ماشینهای کشاورزی

 

  • آزمونهای غیر مخرب در کشاورزی شامل روشهای: آزمایشهای شبه استاتیکی نیرو-تغییر شکل، صوت (آکوستیک)، فراصوت، طیف سنجی مرئی /فروسرخ نزدیک (NIRS )، انتشار تاخیری نور فلورانس، تصویر برداری MRI و بویا سنجی

 ·    خواص بیوفیزیکی و بیومکانیکی محصولات کشاورزی شامل: دانه و بذرها، میوه‌ها و سبزیها و انواع کود (مایع و جامد)

 

  • انبارداری اتمسفر کنترل شده و تغییر یافته

 ·         سامانه‌های کنترلی مورد استفاده در گلخانه‌ها و دامپروریها

7. فعالیتهای علمی:

محقق در قسمت مونتاژ و تکنولوژی محصول تراکتورسازی ایران.(تابستان 1379 به مدت دو ماه). تبریز

فعالیت علمی و اجرایی در قطب ضایعات. دانشکده‌ی کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

محقق در آزمایشگاه پس از برداشت دانشگاه توشیا، شهر ویتربو، ایتالیا. (بهار و تابستان 1387). فرصت مطالعاتی شش ماهه.

مشاور فنی در شرکت مهندسی نوین ابزار پیشرو، تارا. طراح و سازنده سیستمهای ابزار دقیق.

 8. عناوین، نشان‌ها و ابداعات

 8.1. ابداعات:

 

اختراع "بذرتک کن دمشی نوسانی دورانی"، ثبت شده در سازمان ثبت اختراعات و مالکیتهای صنعتی، دارای تائیدیه‌‌ی علمی از دانشگاه تهران و ارائه شده در اولین جشنواره ملی ایده‌های برتر, سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران, پارک علم و فناوری یزد.

 

اختراع "کیفیت سنج فراصوتی میوه‌جات"، ثبت شده در سازمان ثبت اختراعات و مالکیتهای صنعتی. دارای تائیدیه‌‌ی علمی از سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران.

 

8.2. عناوین و نشان‌ها:

 

دانشجوی ممتاز رشته ماشینهای کشاورزی در سطح کارشناسی از دانشگاه ارومیه در تاریخ 25/5/1380 .

 

دانشجوی ممتاز رشته مکانیک ماشینهای کشاورزی در سطح دکتری در دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس درتاریخ 25/7/1384