40498

40498


   


              

 

نام‌ و نام‌خانوادگی : میلاد آئینی 

مدرک تحصیلی: دکترای بیماری شناسی گیاهی


مرتبه علمی : 
استادیار

 

پست الکترونیکی : miladaeini@gmail.com

 

تلفن داخلی : 

 

تلفن مستقیم : 33364051-061

 

 

مشاهده صفحه شخصی

 

English page

(مشاهده اطلاعات علمی و پژوهشیRMS )