37204

37204


    

سید مجید سجادیه

گروه مهندسی بیوسیستم

دانشگاه شهید چمران اهواز

علایق پژوهشی:

v    اُتوماسیون و کنترل فرایند های غذایی و سامانه های کشاورزی

v    طراحی، مدل سازی و شبیه سازی جریان سیال و انتقال حرارت و جرم در فرایند های غذایی (چند فاز، توده متخلخل، انتشار و واکنش ها)

v    بهینه سازی فرآیند ها به کمک دینامیک سیالات محاسباتی

 

افتخارات:

v    رتبه اول آزمون دکتری- دانشگاه تهران- 1385

v    دریافت بورسیه آموزشی از دانشگاه شهید چمران اهواز-1385

v    دریافت بورسیه پژوهشی از دانشگاه شهید چمران اهواز جهت فرصت مطالعاتی – دانشگاه پلی تکنیک تورین – ایتالیا 2010

v    دریافت بورسیه پژوهشی از وزارت علوم جهت فرصت مطالعاتی- دانشگاه مک گیل- کانادا 2011

 

واحد های آموزشی:

v    مکانیک سیالات کاربردی در صنایع غذایی (کارشناسی ارشد)

v    طراحی بکمک رایانه (کارشناسی ارشد)

v    نقشه کشی صنعتی 1 (کارشناسی)

v    نقشه کشی صنعتی 2 (کارشناسی)

v    مکانیک سیالات  (کارشناسی)