37203

37203


    

رزومه دکتر عساکره

نام و نام خانوادگی: عباس عساکره

متولد 1364 ماهشهر

دیپلم ریاضی-فیزیک

کارشناسی: مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی- دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان- تاریخ فازع التحصیلی 1387

کارشناسی ارشد: مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی- دانشگاه تهران- تاریخ فازع التحصیلی 1389

دکتری: مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی- دانشگاه تهران- تاریخ فازع التحصیلی 1393

 

عنوان رساله دکتری:

پیاده­سازی سامانه تصمیم­یار چند معیاره فازی به منظور اولویت‌بندی و انتخاب مناطق مناسب توسعه برخی انرژی‌های تجدیدپذیر در منطقه شعیبیه با استفاده از GIS

عنوان انگلیسی:

Implementation of fuzzy multiple-criteria decision support system for prioritizing and selecting the appropriate areas for developing some of renewable energies in Shoeibieh region using

 

افتخارات

- رتبه اول ورودی کارشناسی رشته مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی

- رتبه اول کنکور کارشناسی ارشد مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی در سال 1387

- رتبه اول ورودی کارشناسی ارشد رشته مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی

- رتبه اول آزمون دکترای مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی دانشگاه تهران در سال 1389

- عضو استعدادهای درخشان و دانشجوی ممتاز دانشگاه در دوره کارشناسی ارشد

 

مقالات

تعداد مقالات در مجامع علمی خارجی: 22

تعداد مقالات در مجامع علمی داخلی: 18

 

درس ها:

مدلسازی سامانه های انرژی (کارشناسی ارشد): energy systems modeling

تصمیم گیری با معیارهای چند گانه (کارشناسی ارشد): decisions with multiple criteria

اقتصاد مهندسی پیشرفته (کارشناسی ارشد): advanced engineering economics

ماشین های کشاورزی عمومی (کارشناسی): general farm machinery

مدیریت و کنترل پروژه (کارشناسی): project controls and management

مدیریت تعمییر و نگهداری (کارشناسی): repair and maintenance engineering

علایق:

انرژی، مکانیزاسیون کشاورزی، GIS ، مدیریت