23275

23275 

 

نام‌ و نام‌خانوادگی : محمدجواد شیخ داوودی    

 

مدرک تحصیلی :  دکتری مکانیک ماشین های کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس

 

مرتبه علمی : اُستاد 

سال تولد : 1329

محل تولد : یزد

پست الکترونیکی :          javad1950@yahoo.com

 

تلفن داخلی :

 

تلفن مستقیم :

 

 

مشاهده صفحه شخصی

 

English page

مشاهده اطلاعات علمی و پژوهشیRMS) )