35895

35895


    

به نام خدا

رزومه

مشخصات فردی:

نام: مصطفی               نام خانوادگی: کیانی ده کیانی         نام پدر: عیدی محمد      تاریخ تولد: 1/7/1362

محل صدور: ایذه           شماره شناسنامه: 615                   دین: اسلام              مذهب: شیعه

 

سوابق تحصیلی:

سال

مدرک

محل تحصیل

معدل کتبی

1379

دیپلم ریاضی و فیزیک

دبیرستان شهید بهشتی

30/17

1383-1379

کارشناسی ماشین­های کشاورزی

دانشگاه شهید چمران اهواز

46/16

1386-1384

کارشناسی ارشد مکانیک ماشین­های کشاورزی

دانشگاه تربیت مدرس تهران

75/16

1392-1388         دکتری مکانیک ماشین­های کشاورزی                      دانشگاه تربیت مدرس تهران                67/16

پایان­نامه کارشناسی ارشد: بررسی تعادل گرمایی یک موتور احتراق داخلی با استفاده از ترکیبات سوخت بنزین-بیواتانول به راهنمایی دکتر برات قبادیان.

رساله دکتری: مدل­سازی و بررسی پارامترهای احتراقی و آلایندگی یک موتور اشتعال جرقه­ای با استفاده از مخلوط­های بنزین- بیواتانول به کمک برنامه نویسی ژنتیک

راهنمایی دکتر برات قبادیان و فتح­اله امی.

سوابق آموزشی و اجرایی:

تدریس در دانشگاه آزاد واحد ایذه به مدت 4 نیمسال در سال 1386، 1378 و 1388.

مدیر گروه مکانیک دانشگاه آزاد واحد ایذه از تاریخ 10/8/1387.

تدریس در دانشگاه آزاد شهر ری

تدریس در دانشگاه آزاد اسلامشهر

تدریس در گروه مکانیک دزفول از سال 89 تا 91

عضو هیات علمی و تدریس در دانشگاه شهید چمران اهواز از سال 1392 تا کنون

عضویت در کمیته کشاورزی و دامپزشکی پارک علم و فناوری خوزستان

دروس تدریس شده: موتورهای احتراق داخلی- یاتاقان و روغن کاری- ترمودینامیک- استاتیک – مقاومت مصالح، ترمودینامیک

دروس کارشناسی ارشد: محصولات بیوانرژی، فناوری تولید و کاربرد بیوانرژی و هوش مصنوعی.

مجری طرح تولید بیودیزل از روغن پسماند در استان.

همکار طرح پتانسیل سنجی تولید بیواتانول در کشور.

 

سوابق پژوهشی:

مقالات پذیرفته شده در مجلات خارجی:

  1. Rostami S, Ghobadian B, and Kiani Deh Kiani M. (2014). EFFECT OF THE INJECTION TIMING ON THE PERFORMANCE OF A DIESEL ENGINE USING DIESEL-BIODIESEL BLENDS. International Journal of Automotive and Mechanical Engineering (IJAME). Volume 10, pp. 1945-1958.
  2. Kiani Deh Kiani M., Ghobadian B., Ommi F and  Najafi G. Application of Genetic programming to predict an SI engine brake power and torque using  ethanol- gasoline fuel blends. Internatıonal Journal of Natural and Engineering Sciences 7 (3): 07-15, 2013.
  3. Kiani Deh Kiani M., Ghobadian B., Ommi F.,  Najafi G and Yusaf T. Artificial Neural Networks Approach for the Prediction of Thermal Balance of SI Engine Using Ethanol-Gasoline Blends. Lecture Notes in Computer Science Volume 7465, 2012, pp 31-43.

4.  Kiani Deh Kiani M., Ghobadian B., Tavakoli T., Nikbakht A. M., and Najafi G. Application of artificial neural networks for the prediction of performance and exhaust emissions in SI engine using ethanol- gasoline blends. Journal of Energy.

 

5. Kiani Deh Kiani M., Minaei S., Maghsoudi H., and Ghasemi Varnamkhasti M. (2008). Moisture dependent physical properties of red bean grains. International Agrophysics, 22(3), 231-237.

6. Kiani Deh Kiani M., Maghsoudi H., and Minaei S. (2009). Determination of Poisson’s ratio and Young’s modulus of red bean (Phaseolus Vulgaris L.) grains. Journal of Food Process Engineering.

مقالات منتشرشده در مجلات داخلی:

1- کیانی ده کیانی،م. قبادیان،ب. رحمیی،ه و نجفی، غ. 1387. بررسی آلاینده­های یک موتور اشتعال جرقه­ای با استفاده از گازول. مجله سوخت و احتراق. سال اول. شماره اول. صحفه 33-40.

2-- کیانی ده کیانی،م. قبادیان،ب. امی،ف و نجفی، غ. 1392. الگونمای پارامترهای عملکردی و آلایندگی موتور اشتعال جرقه ای با استفاده از مخلوط های بیواتانول- بنزین با علم وراثت. فصلنامه تحقیقات موتور.

3- 2-- کیانی ده کیانی،م. امی،ف. قبادیان،ب و نجفی، غ. 1392. تاثیر مخلوط های بیواتانول- بنزین بر آلاینده های اگزوز یک موتور اشتعال جرقه ای. مجله مکانیک سیالات و آیرودینامیک ، سال سوم، شماره 3

 

 

مقالات ارائه شده در کنفرانسهای داخلی :

کاشانی­زاده، ر. کیانی ده کیانی،م. پتانسیل سنجی کاشت گیاه جاتروفا به منظور تولید سوخت دوستدار محیط زیست بیودیزل و بیابان­­زدایی در استان خوزستان. کنفرانس ملی علوم و مهندسی محیط زیست. 28-30 بهمن 1393، اهواز.

 کیانی ده کیانی،م. قبادیان،ب. رحمیی،ه و نجفی، غ. بررسی آلاینده­های یک موتور اشتعال جرقه­ای با استفاده از گازول. همایش ملی سوخت، انرژی و محیط زیست. پژوهشگاه مواد و انرژی. 7-9 خرداد 1387.

 قبادیان،ب. و کیانی ده کیانی،م. تولید بیودیزل از روغن­های کلزا سوختی جهت ایجاد اشتغال و افزایش درآمد کشاورزان. همایش راهکارهای توسعه پایدار شهرستان ایذه. اردیبهشت 1386.

قبادیان،ب. کیانی ده کیانی،م. رستمی،س. و کیانیان،ح. ایجاد اشتغال و افزایش درآمد با استفاده از فرآوری کاه و کلش.

دومین همایش راهکارهای توسعه کشاورزی شهرستان ایذه. اردیبهشت 1387.

عبدالهی موسوی،م. کیانی ده کیانی،م. مهندسی نت پیش­گیرانه در ماشین­آلات و تجهیزات تسطیح اراضی. سومین

 کنفرانس دانشجویی مهندسی ماشین­های کشاورزی. شیراز. 29-30 فروردین 1386.

 

 Kiani Deh Kiani M., Ghobadian B, Tavakoli Hashjin T., Rahimi R., and Najafi G. (2008). The effect of ethanol–gasoline blends on thermal balance of an SI engine. The Second Combustion Conference of Iran.

Ghobadian B., Najafi G., Rahimi R., Nikbakht AM., and Kiani Deh Kiani M., (2008). Experimental and Theoretical Investigation of Combustion Process and Its Phases in a Diesel Engine. The Second Combustion Conference of Iran.

Najafi G., Ghobadian B., Rahimi R., Nikbakht AM., and Kiani Deh Kiani M., (2008). Simulation of Laminar Burning Velocities for Alternative Fuels in SI Engines. The Second Combustion Conference of Iran.

داوری نشریات و طرح­ها

نشریه مکانیک تربیت مدرس، نشریه مهندسی زراعی دانشگاه شهید چمران، نشریه ماشین­های کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد، پژوهش های مکانیک ماشینهای کشاورزی دانشگاه شهرکرد.

 

داور تخصصی طرح های کشاورزی، دامپروری و انرژی­های تجدیدپذیر پارک علم و فناوری خوزستان

 

 

Email: Mostafa_kyani@yahoo.com , m.kiani@scu.ac.ir