35890

35890


 

 

 

 

نام‌ و نام‌خانوادگی : مصطفی چرم

 

مدرک تحصیلی : دکترای شیمی خاک دانشگاه ادلابدای استرالیا

مرتبه علمی : اُستاد

سال تولد : 1338 

محل تولد : اهواز

پست الکترونیکی :       

 

تلفن داخلی : 3066

 

 

 

مشاهده صفحه شخصی

 

English page

(مشاهده اطلاعات علمی و پژوهشیRMS