33728

33728 


 

نام‌ و نام‌خانوادگی:  محمد سعید مصدق (بازنشسته)

 

سال تولد:1319

 

محل تولد : اهواز

 

زبان : فارسی

 

تلفن مستقیم : 33364051-061

 

پست الکترونیکی : mossadegh_ms @yahoo.com

 

مدرک تحصیلی: دکترا حشره شناسی مبارزه بیولوژیک از دانشگاه ردینگ 

مرتبه علمی:
 استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز گروه گیاهپزشکی


مشاهده صفحه شخصی

 

English page

مشاهده اطلاعات علمی و پژوهشیRMS) )