34123

34123


 
نام و نام خانوادگی: سید حسن مرتضوی


مدرک تحصیلی : دکترای مهندسی کشاورزی علوم باغبانی دانشگاه تربیت مدرس


مرتبه علمی : دانشیار


سال تولد : 1356 


محل تولد : رامشیر


رایانامه:
mortazavi_mh@scu.ac.irمشاهده صفحه شخصی

English page

مشاهده اطلاعات علمی و پژوهشیRMS