33349

33349


 

    
1- تاریخچه گروه :

 سال اول تاسیس گروه: 1351
 تعداد دانشجویان اولین سال تاسیس: حدودا 15 نفر

مدیران گروه از اول تاسیس تا کنون:

- عباس پاشایی

- بیژن نقشینه پور

- علیرضا افتخار

- عبدالرحمن برزگر

- مصطفی چرم

- عبدالامیر معزی

-عبدالرحمن برزگر

- عبدالامیر معزی

- قدمعلی یزدانی کچوئی

-احمد لندی

- عبدالامیر معزی (هم اکنون)

 
 رشته های سال اول تاسیس:

    این رشته از ابتدا دارای عنوان رشته مهندسی کشاورزی – خاکشناسی بوده است، و در سال های اخیر گرایش بندی شده است.

تعداد دانشجویان کنونی: 198 نفر دانشجویان دوره های کارشناسی و کارشناسی ارشد  و دکتری.