33757

33757              

 

نام‌ و نام‌خانوادگی : سعید حجتی

 

مدرک تحصیلی : دکترای خاکشناسی از دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان

 

مرتبه علمی : دانشیار

سال تولد : 1358

محل تولد : بروجرد

پست الکترونیکی :    s.hojati@scu.ac.ir

 

تلفن داخلی : 3068

 

تلفن مستقیم : 33364054-061

 

 

مشاهده صفحه شخصیمشاهده اطلاعات علمی و پژوهشیRMS) )