33751

33751


  

نام‌ و نام‌خانوادگی : احمد فرخیان  فیروزی

 

مدرک تحصیلی : دکترای خاکشناسی، فیزیک و حفاظت خاک، دانشگاه تربیت مدرس

 

مرتبه علمی : دانشیار

سال تولد : 1356

محل تولد : اَلشتر

پست الکترونیکی :  A.Farrokhian@scu.ac.ir 

 

تلفن داخلی : 3062

 

تلفن مستقیم : 33364054-061

 

 

مشاهده صفحه شخصی

 

English page

مشاهده اطلاعات علمی و پژوهشیRMS) )