33737

33737
              

 

نام‌ و نام‌خانوادگی : بهزاد حبیب پور 

 مدرک تحصیلی: دکترای حشره شناسی از دانشگاه شهید چمران اهواز

مرتبه علمی : دانشیار

 

سال تولد : 1347        

 

محل تولد : اهواز

 

پست الکترونیکی : behhab@yahoo.com   

 

تلفن داخلی : 3109

 

 

مشاهده صفحه شخصی

 

English page

 مشاهده اطلاعات علمی و پژوهشیRMS) )