33332

33332


 نام‌ و نام‌خانوادگی :
 سید محمّد حسن مرتضوی

مدرک تحصیلی : دکترای مهندسی کشاورزی علوم باغبانی از دانشگاه تربیت مدرس تهران

مرتبه علمی : دانشیار 

سال تولد : 1356 

محل تولد : رامشیر 

پست الکترونیکی :
 mortazavi_mh@scu.ac.ir

تلفن داخلی :3087

 

مشاهده صفحه شخصی

English page

مشاهده اطلاعات علمی و پژوهشیRMS