23992

23992
              

 

نام‌ و نام‌خانوادگی : مهدی اسفندیاری 

مدرک تحصیلی:
 دکترای حشره شناسی کشاورزی


مرتبه علمی :
استادیار

 

پست الکترونیکی : esfandiari@scu.ac.ir

 

تلفن داخلی : 3106

 

تلفن مستقیم : 33364051-061

 

 

مشاهده صفحه شخصی

 

English page

مشاهده اطلاعات علمی و پژوهشیRMS) )