23226

23226

              

 

نام‌ و نام‌خانوادگی : مهدی مهرابی کوشکی 

 

مدرک تحصیلی : دکترای بیماری شناسی گیاهی

 

مرتبه علمی : استادیار

سال تولد : 1352

محل تولد : اصفهان- خمینی شهر

پست الکترونیکی : mhdmhre@scu.ac.ir

تلفن داخلی : 3101

 

تلفن مستقیم : 33364051-061

 

 

مشاهده صفحه شخصی

 

English page

مشاهده اطلاعات علمی و پژوهشیRMS) )