23225

23225 

 

نام‌ و نام‌خانوادگی : علی اصغر سراج   
 

مدرک تحصیلی : دکترا حشره شناسی مدیریت مبارزه با آفات از دانشگاه
Massey 


مرتبه علمی :
دانشیار

 

سال تولد : 1337   

 

محل تولد : اهواز

 

پست الکترونیکی :      seraja@gmil.com  / seraj-a@yahoo.com    

 

تلفن داخلی : 

 

تلفن مستقیم :

 

 

مشاهده صفحه شخصی

 

English page

مشاهده اطلاعات علمی و پژوهشیRMS) )

 
     
فاکس: 3360079-0611