23160

23160 

 

نام‌ و نام‌خانوادگی : امیر آینه بند   

 

مدرک تحصیلی :  دکترای اکولوژی کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

 

مرتبه علمی : استاد

سال تولد : 1346

محل تولد : تهران

پست الکترونیکی : aynehband@scu.ac.ir 

 

تلفن داخلی : 3042

 

 

مشاهده صفحه شخصی

 

English page

مشاهده اطلاعات علمی و پژوهشیRMS) )