22530

22530


   

سوابق آموزشی ، علمی و تحقیقاتی

  

1. مشخصات فردی

نام و نام خانوادگی:     اسمعیل خالقی 

محل و تاریخ تولد:        فسا، 1355 

ملیت:  ایرانی 

زبان:    فارسی         

تلفن:   -        

فاکس: 3360079-0611       

پست الکترونیک:                   khesmail2001@yahoo.com

موقعیت کنونی:          مربی گروه علوم باغبانی دانشگاه شهید چمران اهواز

 

  2. سوابق تحصیلی

2.1. مقاطع تحصیلی

کارشناسی : مهندسی کشاورزی – باغبانی - دانشگاه صنعتی اصفهان – رتبه اول 1378

کارشناسی ارشد : مهندسی کشاورزی – باغبانی - دانشگاه شهید چمران اهواز – رتبه اول 1381

     

2.2. پایان‌نامه‌ها

کارشناسی ارشد: بررسی اثرات سطوح مختلف شوری و دما بر جوانه زنی، استقرار و رشد و نمو سه نوع چمن

  3.  سوابق آموزشی:

1        باغبانی عمومی - نظری                  

2        باغبانی عمومی - عملی

3        اصول باغبانی - نظری        

4        اصول باغبانی - عملی            

5        گلکاری - نظری

6        گلکاری - عملی          

7        درختان و درختچه های زینتی – عملی

8        عملیات کشاورزی

9        کاربرد کامپیوتر در باغبانی – نظری

10      کاربرد کامپیوتر در باغبانی – عملی

11      چمن و گیاهان پوششی – نظری

12      چمن و گیاهان پوششی – عملی

13       استاد پروژه راهنما            

  4.سوابق پژوهشی :

1و4. پژوهشهای جاری

·         بررسی اثر سوپرجاذبها بر کاهش نیاز آبی گیاه چمن

·         تاثیر مواد تنظیم کننده رشد گیاهی بر افزایش مقاومت گیاه چمن به شرایط تنش

·         تاثیر سطوح مختلف دمایی و شوری بر جوانه زنی و سبز شدن بذر گلهای زینتی

·         بررسی هیدروژلها بر میزان مقاومت به خشکی دو رقم زیتون

 

2،4. پژوهش‌های قبلی

·         بررسی اثرات شوری و دما بر جوانه زنی بذر گل تاج خروس ، کوکب بذری،

·         بررسی اثر توام اکسین و جیبرلین بر ریشه زایی و تولید شاخساره در قلمه های خشبی گیاه دارایی ، ختمی چینی

·         تاثیر غلظتهای متفاوت سولفات مس بر ریشه زایی گیاه سانسوریا

·         بررسی اثر تیمارهای مختلف بر روند جوانه زنی بذور کنار

·         بررسی اثر تیمارهای خراش دهی با اسید سولفوریک و آب گرم بر شاخصهای جوانه زنی بذور گیاه نسترن تحت شرایط چینه سرمایی

·         اثر تیمارهای مختلف نیترات پتاسیم و اسید جیبرلیک برجوانه زنی گیاه بامبو

·        
بررسی اثرات شوری بر شاخصهای رشد چمن های Lolium perenne, Festuca arundinacea, Cynodon dactylon

·         اثرات تیمارهای مختلف خراش دهی با اسید و آب گرم بر شاخصهای جوانه زنی بذور مشعل جنگل و فلوس

·         اثرات تیمار اسید سولفوریک و آب گرم بر شاخصهای جوانه زنی بذور تمر هندی و آکاسیا

 

   4.3. عناوین مقالات پذیرش و چاپ شده در کنگره های داخل کشور

اثرات تیمارهای خراش دهی بر شاخصهای جوانه زنی بذور مشعل جنگل و فلوس - پنجمین کنگره علوم باغبانی ایران12 تا 15 شهریور 1386 شیراز

تاثیر سطوح مختلف شوری و دما بر جوانه زنی بذور گیاه تاج خروس - دومین همایش ملی حبوبات ایران 12 تا 15 شهریور 1386 شیراز

تاثیر تیمارهای خراش دهی بر جوانه زنی بذر سنای وحشی - پنجمین کنگره علوم باغبانی ایران12 تا 15 شهریور 1386 شیراز

بررسی اثر اندازه و عمق کاشت بذر بر سبز شدن و برخی خصوصیات گیاهچه باقلا - دومین همایش ملی حبوبات ایران آذرماه 1386 تهران

 اثرات شوری و دما بر جوانه زنی و استقرار گیاهچه چمن - اولین سمینار علمی _ کاربردی گل و گیاهان زینتی ایران شهریور ماه 1380 محلات

بررسی اثرات شوری بر شاخصهای رشد و نمو سه نوع چمن - سومین کنگره علوم باغبانی ایران12-10 شهریور 1382 کرج

تخمین حد تحمل به شوری در مرحله سبز شدن سه نوع چمن - دومین سمینار علمی _ کاربردی گل و گیاهان زینتی  ایران23 – 24 مهرماه 1382 محلات

تاثیر غلظتهای 0 ، 200 ،400   پی پی ام اتفن بر شاخصهای رشدی دانهال گوجه فرنگی نخستین همایش علمی پژوهشی دانشجویان علوم کشاورزی و منابع طبیعی سراسر کشور14-12 آذر ماه 1382 دانشگاه گیلان

زیست سنجی اکسین: تاثیر  4-CPA   و IBA   بر روی ساقه شکافته شده نخود فرنگی نخستین همایش علمی پژوهشی دانشجویان علوم کشاورزی و منابع طبیعی سراسر کشور14-12 آذر ماه 1382 دانشگاه گیلان

اثرات مصالح ساختمانی و سطوح چمنکاری شده بر دمای محیط زیست جامع انسانی - اولین همایش سراسری دانشجویی بیولوژی ، جامعه ، نگاهی به آینده30 اردیبهشت تا 1 خرداد 1383 دانشگاه فردوسی مشهد

محیط درمانی با کاشت چمن به منظور کاهش بیماریهای تنفسی و انگلی - اولین همایش سراسری دانشجویی بیولوژی ، جامعه ، نگاهی به آینده30 اردیبهشت تا 1 خرداد 1383 دانشگاه فردوسی مشهد

 

 4.4. عناوین مقالات پذیرش و چاپ شده در کنگره های بین المللی:

Predication of Salinity Tolerance at Seedling Establishment of Prennial Ryegrass, Tall Fescue and Bremudagrass27th International Horticural Congress13-19 August 2006, Coex, Seoul, Korea

Effect of ethephon and other plant growth regulators on preventing spring freeze injury in Almond(Pruns  amygdalus ) 10th international symposium on plant bioregulators in fruit production26-30june 2005 Saltillo – Mexico

Alo vera: A pharmacy in a plant The 8th international people-plant symposium and international summit on horticulture therapy4 -6 June 2004 Awaji -Japan

The effect of horticulture therapy on Alzheimer's disease The 8th international people-plant symposium and international summit on horticulture therapy4 -6 June 2004 Awaji –Japan

Effects of building material and lawn culture on the environmental temperature of human communit The 8th international people-plant symposium and international summit on horticulture therapy4 -6 June 2004 Awaji –Japan

Environmental therapy by using lawn culture and SMC for decreasing in respiratory and parasite diseases The 8th international people-plant symposium and international summit on horticulture therapy4 -6 June 2004 Awaji -Japan

 5، 4. انتشارات (مقالات چاپ شده در مجلات علمی – پژوهشی )     

  1) خالقی،ا. رامین.ع. 1384 .  بررسی اثرات شوری بر شاخصهای رشد چمن های Lolium perenne, Festuca arundinacea, Cynodon dactylon  ".مجله علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه صنعتی اصفهان - سال نهم ،شماره سوم،  صفحه 57-67.


2)نژاد صاحبی، م. خالقی، ا. معلمی، ن. 1386. اثرات تیمارهای مختلف خراش دهی با اسید و آب گرم بر شاخصهای جوانه زنی بذور مشعل جنگل و فلوس. مجله علوم کشاورزی و منابع طبیعی. جلد چهاردهم شماره اول صفحه 100 – 109.


3) خالقی ، ا. معلمی، ن . 1387 . تاثیر سطوح مختلف شوری و دما بر جوانه
زنی بذور گیاه تاج خروس. مجله علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان( در حال داوری ).


4 ) خالقی، ا .، دهقان، ع. و معلمی، ن. 1387. اثرات تیمار اسید سولفوریک و آب گرم بر شاخصهای جوانه زنی بذور تمر هندی و آکاسیا. مجله کشاورزی ایران (  در حال داوری ).


5) خالقی، ا .، زیودار. ش و صدیقی دهکردی. ف. 1387. بررسی اثر سطوح مختلف شوری و دما بر شاخص های جوانه‌زنی بذر  آهار (
Zinnia elegans   ). مجله علوم و فنون کشاورزی ( ارسال )


6)  صدیقی دهکردی  ف .، زیودار. ش و خالقی. ا. 1387 . بررسی اثر اندازه و عمق کاشت بذر بر سبز شدن و برخی خصوصیات گیاهچه باقلا . مجله علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان( ارسال).

 

7) Nabati, D.A., Schmidt, E.R., Khaleghi, E.S., and Parrish, D. J. 2008. The Growth of Kentucky Bluegrass (Poa pratensis cv. Plush) as Affected by Plant Growth Regulators and Iron (Fe), Grown under limited Soil Moisture Regimes. Asian journal of plant sciences 7(2):183-188. (ISI)

 

8 ) Nabati, D.A., Schmidt, E.R., Khaleghi, E.S., and Parrish, D. J. 2008.   Assessment of drought stress on physiology growth of Agrostis palustris Huds. as affected by Plant bioregulators and Nutrients. Asian Journal of plant sciences ( ISI ) ( in press ).

 

 6 ،4. علاقمندی‌های پژوهشی

·          تاثیر مواد تنظیم کننده رشد بر روند ریشه زایی درختان و درختچه های زینتی

·          تاثیر مواد تنظیم کننده رشد بر روند رشد چمن در شرایط تنش

·          بررسی تیمارهای موثر بر شکستن خواب بذور درختان و درختچه های زینتی گرمسیری

·          تاثیر تیمارهای پیش جوانه زنی بر روند جوانه زنی بذور گیاههان زینتی و درختان و درختچه های زینتی گرمسیری

·          مدیریت فضای سبز