13773

13773


بسمه تعالی

 

دکتر سید علی موسوی جرف در سال 1348 در شهرستان خرمشهر متولد شد. در سال 1366 موفق به کسب دیپلم متوسطه در رشته‌ی ریاضی و فیزیک شد. مقطع کارشناسی را در رشته‌ی گیاه‌پزشکی در سال 1371 و مقطع کارشناسی ارشد را در رشته‌ی بیماری‌شناسی گیاهی در دانشکده‌ی کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز در سال 1375 و مقطع دکتری را در دانشگاه تربیت مدرس تهران در رشته‌ی بیماری‌شناسی گیاهی گرایش قارچ‌شناسی و بیماری‌های گیاهی در سال 1379 به پایان رسانید.

دکتر سید علی موسوی جرف در مهر 1380 با عنوان عضو هیأت علمی با رتبه‌ی استادیاری در دانشگاه شهید چمران اهواز مشغول به خدمت شد.

 

زمینه‌های پژوهشی:

بررسی خصوصیات هیستوپاتولوژیک، سیتولوژی و مولکولی سیاهک‌ها، و بررسی تنوع ژنتیکی در جمعیت‌های فوزاریوم از زمینه‌های مورد علاقه‌ی ایشان است. دکتر سید علی موسوی جرف تاکنون 12 مقاله در مجلات علمی- پژوهشی و 11 خلاصه مقاله در کنگره‌ها به چاپ رسانده‌اند. همچنین 2 پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد را هدایت نموده و در حال هدایت 6 پایان‌نامه‌ی دیگر است. ایشان تاکنون 3 طرح پژوهشی دانشگاهی را به اتمام رسانده و در حال اجرای یک طرح پژوهشی دیگر است.

 

مسئولیت‌های اجرایی:

نماینده‌ی تحصیلات تکمیلی گروه در دانشکده کشاورزی از اردیبهشت 1382 تا خرداد 1384

نماینده‌ی تحصیلات دوره‌ی شبانه‌ی دانشکده‌ی کشاورزی در دانشگاه از شهریور 1382 تاکنون

مدیر داخلی مجله‌ی علمی کشاورزی از مهر 1382 تا اردیبهشت 1383

مدیر گروه گیاه‌پزشکی از آذر 1382 تا دی 1384

نماینده‌ی دانشگاه در شورای تحقیقات و آموزش سازمان جهاد کشاورزی خوزستان از تیر 1383 تاکنون

مدیر تحصیلات تکمیلی دانشگاه از دی ماه 1384 تا کنون

 

http://www.cua.ac.ir/agric/Moosawi-Jorf  صفحه وب دکتر موسوی جرف