نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

گزارش تصویری از جلسه تودیع و معارفه رییسان پیشین و کنونی دانشکده کشاورزی در تاریخ دهم دیماه 97

گزارش تصویری از جلسه تودیع و معارفه رییسان پیشین و کنونی دانشکده کشاورزی در تاریخ دهم دیماه 97


گزارش تصویری از جلسه تودیع و معارفه رییسان پیشین و کنونی دانشکده کشاورزی در تاریخ دهم دیماه 97

گزارش تصویری از جلسه تودیع و معارفه رییسان پیشین و کنونی دانشکده کشاورزی در محل سالن اجتماعات دانشکده کشاورزی از ساعت 10 تا 12 تاریخ دهم دیماه 97 با حضور ریاست محترم دانشگاه