نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

گروه مهندسی بیوسیستم در قالب ویدئو کنفرانس مراسم سخنرانی برگزار کرد

گروه مهندسی بیوسیستم در قالب ویدئو کنفرانس مراسم سخنرانی برگزار کرد


گروه مهندسی بیوسیستم در قالب ویدئو کنفرانس مراسم سخنرانی برگزار کرد

 سرکار خانم نرگس شاهقلیان عضو هیات علمی گروه مهندسی بیوسیستم دانشکده کشاورزی با آقای دکتر عبدالرضا محمدی، دکترای مهندسی صنایع غذایی از دانشگاه uniersiti sains, Malaysia روز دوشنبه مورخ ۹۸/۸/۲۰ ساعت ۱۱:۰۰ صبح در محل سالن سمعی بصری دانشکده کشاورزی در قالب ویدئو کنفرانس به ایراد سخنرانی پرداخت.