نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

گروه مهندسی بیوسیستم در قالب ویدئو کنفرانس مراسم سخنرانی برگزار می کند

گروه مهندسی بیوسیستم در قالب ویدئو کنفرانس مراسم سخنرانی برگزار می کند


گروه مهندسی بیوسیستم در قالب ویدئو کنفرانس مراسم سخنرانی برگزار می کند

 

 سرکار خانم نرگس شاهقلیان عضو هیات علمی گروه مهندسی بیوسیستم دانشکده کشاورزی با آقای دکتر عبدالرضا محمدی، دکترای مهندسی صنایع غذایی از دانشگاه uniersiti sains, Malaysia روز دوشنبه مورخ 98/8/20 ساعت 11:00 صبح در محل سالن سمعی بصری دانشکده کشاورزی در قالب ویدئو کنفرانس سخنرانی ایراد خواهند کرد.