کتابچه‌ی آشنایی با خدمات صندوق نوآوری و شکوفایی و کتاب نفوذ فناوری و نوآوری در شرکت‌های بزرگ (جلد اول)

کتابچه‌ی آشنایی با خدمات صندوق نوآوری و شکوفایی و کتاب نفوذ فناوری و نوآوری در شرکت‌های بزرگ (جلد اول)


کتابچه‌ی آشنایی با خدمات صندوق نوآوری و شکوفایی و کتاب نفوذ فناوری و نوآوری در شرکت‌های بزرگ (جلد اول)

 
 
برای مشاهده‌ی کتابچه‌ی آشنایی با خدمات صندوق نوآوری و شکوفایی اینجا کیک نمایید.
 
 
 همچنین برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانید به نشانی www.inifa.ir مراجعه نمایید.
 
 
 کتاب نفوذ فناوری و نوآوری در شرکت‌های بزرگ (جلد اول) را اینجا مشاهده کنید.