نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کارگاه آموزشی نرم افزار آماری R در دو سطح مقدماتی و پیشرفته برگزار شد.

کارگاه آموزشی نرم افزار آماری R در دو سطح مقدماتی و پیشرفته برگزار شد.


کارگاه آموزشی نرم افزار آماری R در دو سطح مقدماتی و پیشرفته برگزار شد.

به گزارش مدیر گروه مهندسی تولید و زنتیک گیاهی کارگاه آموزشی تحلیل آماری و توصیف داده ها با استفاده از نرم افزار R در دو سطح مقدماتی و پیشرفته با تدریس آقایان دکتر مهدی زهراوی عضو محترم هیأت علمی مؤسسه بانک ژن ملی گیاهی ایران و دکتر خسرو مهدی خانلو عضو محترم هیأت علمی گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی در روزهای چهارشنبه و پنج شنبه مورخ 14 و 15 آذر 97 برگزار شد. جلسه با تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید و سپس پخش سرود ملی آغاز شد. در ادامه دکتر راهنما مدیر گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی سخنرانی کوتاهی در مورد اهداف کارگاه بیان نمودند. این کارگاه در دو روز و در دو سطح مقدماتی و پیشرفته ارائه شد. شرکت کنندگان پس از پایان دوره از برگزاری این دوره و نحوه تدریس ابراز رضایت نمودند. شایان ذکر است که به حاضران در کارگاه گواهی معتبر آموزشی اهدا خواهد شد.