پنجمین شماره خبرنامه الکترونیکی کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد منتشر شد

پنجمین شماره خبرنامه الکترونیکی کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد منتشر شد


پنجمین شماره خبرنامه الکترونیکی کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد منتشر شد

   پنجمین شماره خبرنامه الکترونیکی کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد منتشر شد
آنچه در این شماره می خوانید:
•  عملکرد کتابخانه مرکزی دانشگاه شهید چمران اهواز در بهار 1396    
•  اخبار   
•  گزارش نمایشگاه کتاب تهران – اردیبهشت 1396
•  شبکه اجتماعی ریسرچ گیت 
•  مصاحبه با آقای دکتر عبدالحمید معرف زاده
•  معرفی کتاب: لطفاَ گوسفند نباشید
•  اهمیت منابع مرجع دیجیتال
•  نقش کتابخانه در دانش گستری

جهت مطالعه به لینک زیر مراجعه نمایید.
http://lib.scu.ac.ir/HomePage.aspx?TabID=18582&Site=lib.scu.ac&Lang=fa-IR