نمایشگاه کتاب

نمایشگاه کتاب


نمایشگاه کتاب

نمایشگاهی از کتاب های خریداری شده از محل نمایشگاه کتاب تهران، در کتابخانه دانشکده کشاورزی برگزار است. علاقمندان می توانند همه روزه تا تاریخ 5 خرداد، در ساعت های اداری برای بازدید از کتاب ها، به کتابخانه مراجعه کنند.