نام نویسی دانشجویان تحصیلات تکمیلی

نام نویسی دانشجویان تحصیلات تکمیلی


نام نویسی دانشجویان تحصیلات تکمیلی

  در سال تحصیلی جاری (96 - 95) تعداد 20 نفر در مقطع ارشد در گرایش های مختلف خاک شناسی و  تعداد 8 نفر در مقطع دکتری نام نویسی کرده اند.