نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نام نویسی برای شرکت در کارگاه آموزشی نرم افزار آماری R آغاز شد

نام نویسی برای شرکت در کارگاه آموزشی نرم افزار آماری R آغاز شد


نام نویسی برای شرکت در کارگاه آموزشی نرم افزار آماری R آغاز شد

کارگاه آموزشی نرم افزار آماری R در دو سطح مقدماتی و پیشرفته با مدرسی آقای دکتر مهدی زهراوی برگزار می گردد. علاقمندان می تواند با مراجعه به آزمایشگاه شیمی تجزیه گیاهان واقع در گروه زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز نزد خانم راهداریان، نام خود را بنویسند. ضمن گواهی حضور در کارگاه به زبان انگلیسی صادر و به شرکت کنندکان اعطا خواهد شد. در  طول برگزاری کارگاه از شرکت کنندکان با صرف ناهار پذیرایی خواهد شد.