نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

معاون پژوهشی

معاون پژوهشی


نام: سید علی

نام خانوادگی: همتی

مرتبه علمی: استادیار

آدرس ایمیل:sa.hemmati@scu.ac.ir

گروه: گیاهپزشکی

تلفن مستقیم: 06133226455

تلفن داخلی: 3108

پیوند به صفحه شخصی در سامانه مدیریت اطلاعات پژوهشی RMS