نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

لیست دانشجویان تأیید شده دانشگاه چمران جهت بهره برداری از تسهیلات جوایز بنیاد نخبگان

لیست دانشجویان تأیید شده دانشگاه چمران جهت بهره برداری از تسهیلات جوایز بنیاد نخبگان


لیست دانشجویان تأیید شده دانشگاه چمران جهت بهره برداری از تسهیلات جوایز بنیاد نخبگان

 بنیاد نخبگان استان خوزستان پس از ارزیابی و راستی‌آزمایی مدارک و مستندات دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز، لیست نهایی و تأیید شده را جهت بهره مندی از تسهیلات جوایز تحصیلی سال 98- 1397  به شرح زیر منتشر کرد:

1- سید رسول سیدعلی دکتری تخصصی زمین شناسی

2- مسعود سبزی کرملی دکتری تخصصی مهندسی مواد

3- فاطمه احمدی دکتری تخصصی فیزیولوژی ورزش

4- رضا قاسمی جوبله دکتری تخصصی راهنمایی و مشاوره

5- عباس مروانه کارشناسی ارشد زمین شناسی

6- زهرا طولابی دزفولی دکتری تخصصی بهداشت آبزیان

6- سعید اکبری فرد دکتری تخصصی آبیاری

7- فاطمه فرزادی دکتری تخصصی روانشناسی

8- مهدی طوسی دکتری تخصصی حشره شناسی کشاورزی

9- آرزو پالیزبان دکتری تخصصی روانشناسی

10- مریم حسینی عسکرآبادی دکتری تخصصی تربیت بدنی

11- سید محمدجواد موسوی نیا کارشناسی ارشد روانشناسی