نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

لغو سمینار «تهیه فرمولاسیون‌های اسانس‌های گیاهی با روش ...» روز سه شنبه

لغو سمینار «تهیه فرمولاسیون‌های اسانس‌های گیاهی با روش ...» روز سه شنبه


لغو سمینار «تهیه فرمولاسیون‌های اسانس‌های گیاهی با روش ...» روز سه شنبه

به دلیل شیوع بیماری کرونا و احتمال بسته شدن مرزهای ایران و عراق، سمینار «تهیه فرمولاسیون‌های اسانس‌های گیاهی با روش ...» روز سه شنبه مورخ ۹۸/۱۲/۶ لغو شده و برگزاری ان به زمان دیگری موکول خواهد شد.