نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

قابل توجه دانشجویان ورودی 1398

قابل توجه دانشجویان ورودی 1398


قابل توجه دانشجویان ورودی 1398

 

بدین وسیله از دانشجویان نوورود دانشکده کشاورزی دعوت می شود در جلسه معارفه روز دوشنبه 22 مهر ساعت 14-12 در آمفی تئاتر دانشکده کشاورزی حاضر شوند. در این جلسه گزیده ای از قوانین و مقررات و آیین نامه آموزشی ارائه خواهد شد. حضور کلیه دانشجویان نوورود الزامی است.