نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

قابل توجه دانشجویان ورودی 97

قابل توجه دانشجویان ورودی 97


قابل توجه دانشجویان ورودی 97

قابل توجه دانشجویان وردی ۹۷

نام کاربری و رمز شما برای وارد شدن در پروفایل شخصی، در سامانه اینترنتی کتابخانه‌های دانشگاه، شماره ملی است. برخلاف دانشجویان ورودی های قبلِ ۹۷ که شماره دانشجویی و شماره ملی است.