قابل توجه دانشجویان درس کارورزی 2 (ورودی های 93 و 94 )

قابل توجه دانشجویان درس کارورزی 2 (ورودی های 93 و 94 )


قابل توجه دانشجویان درس کارورزی 2 (ورودی های 93 و 94 )

    

قابل توجه دانشجویان درس کارورزی 2 (ورودی های 93 و 94 )

بازدید عمومی رایگان از مراکز فنی و حرفه ای استان از تاریخ 22 تا 26 آبان ساعت 8 تا 13 مقدور می باشد .

دانشجویان عزیز میتوانند ضمن بازدید از مراکز فنی و حرفه ای از جمله مرکز امام علی(ع) اهواز واقع در سپیدار، با دوره ها، نحوه ثبت نام و امکانات و تجهیزات کارگاههای مختلف آشنا شوند .

کمیته کارورزی گروه