نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

قابل توجه دانشجویان، کارمندان و اعضای محترم هیأت علمی دانشکده کشاورزی

قابل توجه دانشجویان، کارمندان و اعضای محترم هیأت علمی دانشکده کشاورزی


قابل توجه دانشجویان، کارمندان و اعضای محترم هیأت علمی دانشکده کشاورزی

قابل توجه دانشجویان، کارمندان و اعضای محترم هیأت علمی دانشکده کشاورزی

با توجه به تغییرات به عمل آمده در شبکه دانشگاه، در صورت مواجه شدن با قطعی دیالر دستگاه های خود، برای رفع مشکل و اتصال به شبکه، با آقای عیسی زاده به شماره همراه 09399285631 تماس بگیرید و یا فایل دیالر خود را از پورتال فناوری اطلاعات دانشگاه به آدرس it.scu.ac.ir  بارگیری کنید.