فروش محصول قارچ در دانشکده کشاورزی به کارکُنان دانشگاه

فروش محصول قارچ در دانشکده کشاورزی به کارکُنان دانشگاه


فروش محصول قارچ در دانشکده کشاورزی به کارکُنان دانشگاه

 

قارچ خوراکی دُکمه‌ای، ماحصَل تلاش دانشکده کشاورزی به فروش می‌رسد. علاقمندان می‌‌توانند برای تهیه قارچ مورد نیاز خود به آقای حزباوی در دفتر مدیریت دانشکده کشاورزی مراجعه نمایند. پُل‌های ارتباطی: تلفن داخلی: 3000 تلفن همراه: 09163096321