نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

صرف صبحانه کاری در دانشکده کشاورزی

صرف صبحانه کاری در دانشکده کشاورزی


صرف صبحانه کاری در دانشکده کشاورزی

 

روز چهارشنبه مورخ 98/10/11 از ساعت 09:00 تا 10:00 کارمندان و اعضای هیأت علمی دانشکده کشاورزی در محل کتابخانه دانشکده گردهم‌آمدند و در کنار هم صبحانه صرف کردند.