نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

صرف صبحانه کاری اعضای هیأت علمی و کارکنان دانشکده کشاورزی

صرف صبحانه کاری اعضای هیأت علمی و کارکنان دانشکده کشاورزی


صرف صبحانه کاری اعضای هیأت علمی و کارکنان دانشکده کشاورزی

در تاریخ ۹۷/۱۲/۲۶  اعضای هیأت علمی و کارکنان دانشکده کشاورزی در مراسمی که به دعوت و همت گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی  برگزار شده بود در جمعی دوستانه صبحانه صرف کردند. در این مراسم که در طبقه فوقانی کتابخانه دانشکده کشاورزی برگزار گردید،  رییس دانشکده با اهدای جایزه به آقای پیشدار و سرکار خانم راهداریان از ایشان به عنوان کارمندان نمونه دانشکده قدردانی کردند.